Equb_Sidhuvud_131120

Vi nätverkar ständigt för att lära mer om olika branscher.  Vi deltar ofta i kurser
och utbildningar hos t.ex. Skatteverket, Almi, Nyföretagarcentrum och bransch-organisationen SRF.

Värdefull information

Som kund hos Equb Konsult får du alltid tillgång till värdefull och nyttig information kring ekonomi. 

Nyheter

Den 1 april flyttade vi till fräscha lokaler på Lastgatan 8 i Helsingborg. Kontoret är bemannat Måndag-Tisdag 0830-1700. Övriga tider enligt överenskommelse.

Om Equb Konsult

Med en bakgrund som redovisningskonsult, logistiker och
säljare startade jag 2011 företaget Equb Konsult. Jag startade
företaget med en drivkraft att få möjligheten att arbeta med att
se de unika förutsättningarna, möjligheterna och utmaningarna
hos varje företag/kund.

Som egenföretagare vet jag hur viktigt det är att se till helheten,
dvs. såväl företagets situation som personen bakom. Därför
präglas Equb Konsults verksamhet av en personlig touche,
med en önskan om att få full förståelse för våra kunders verk-
samhet som helhet.

Välkommen till en värld som består av så mycket mer än siffror!
 

Ulrika Borgström